Calendar

<< October 2020 >> 
 Su  Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Track & Trace

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายหลังฝากส่ง 24 ชม.
เข้าสู่เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย
5. ชำระเงินส่วนที่เหลือและแจ้งทางร้าน
Tuesday, 05 June 2012 23:05    Written by admin

หลังจากทราบยอดเงินที่ต้องชำระเพิ่มแล้ว ให้เพื่อนๆ เลือกวิธีชำระเงินและวิธีจัดส่งที่ต้องการ และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

5.1 ในกรณีที่เลือก ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของร้าน ให้โอนเงินเข้ามายังบัญชีที่ระบุไว้ด้านล่างบัญชีใดก็ได้ และอย่าลืมเก็บ
หลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า

ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ นายมานพ มันตานนท์ 4220444737
ธนาคารกสิกรไทย นายมานพ มันตานนท์ 0623699498
ธนาคารกรุงเทพ นายมานพ มันตานนท์ 1557268081
True Wallet นายมานพ มันตานนท์ 0866227131

หลังจากโอนเงินแล้วให้แจ้งวิธีการและสถานที่จัดส่งที่ต้องการพร้อมทั้งรายละเอียดการโอนเงินกลับมาที่ e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ดังตัวอย่างในรูปด้านล่าง หรือแจ้งผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 090-919-6133

เมื่อทางร้านตรวจสอบบัญชีแล้วจะแจ้งวันส่งสินค้าให้ทาง e-mail ครับ

หมายเหตุขอให้เพื่อนๆ โอนเงินและแจ้งทางร้านภายใน 7 วันถัดจากวันที่ได้รับ e-mail แจ้งสินค้าเข้าร้านนะครับ ถ้าไม่มีการโอนเงิน ทางเรา
ต้องขอยกเลิกรายการสั่งจองดังกล่าวโดยไม่มีการคืนเงินมัดจำ แต่ก่อนหน้านั้นทางร้านจะพยายามติดต่อเพื่อนๆ ให้ได้ เพื่อแจ้ง
เตือนเรื่องดังกล่าวครับ

5.2 ในกรณีที่เลือก ชำระผ่านบริการเก็บเงินปลายทางของไปรษณีย์ไทย ให้แจ้งวิธีการและสถานที่จัดส่งที่ต้องการกลับมาที่ e-mail :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ดังตัวอย่างในรูปด้านล่าง หรือแจ้งผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 090-919-6133

เมื่อทางร้านทราบรายละเอียดการจัดส่งสินค้าแล้ว จะแจ้งวันส่งสินค้าให้ทาง e-mail ครับ

<< อ่านต่อขั้นตอนจัดส่งสินค้า >>

Last Updated on Sunday, 01 December 2019 10:55